İletişim

Toprak Kirliliği Beyanı Hizmeti

Toprak Kirliliği Beyanı Hizmeti

08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği’nin Faaliyet Ön Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü başlığı altında yer alan Madde-8’de yer alan ifadelere göre;

1-) Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir.

2-) İl müdürlüğü, Faaliyet Ön Bilgi Formunu kontrol ederek Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden onaylar.

3-) Faaliyet sahibi bu formu yazılı ve imzalı olarak da il müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

4-) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyet Ön Bilgi Formunu yazılı ve imzalı olarak Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

5-) Bakanlık bu bildirileri, Potansiyel Kirlenmiş Sahalar Listesine dahil eder.

Olarak belirtilmektedir.

08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik çerçevesinde, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden Toprak Kirliliği beyanlarının yapılabilmesi için, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminin açtırılması gerekmektedir. Firmalar Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıtlı değiller ise Çevre Bilgi Sistemi Kaydının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çözüm Çevre olarak firmalarımızın, ilgili yönetmelik çerçevesinde yükümlü oldukları Toprak Kirliliği Beyanları’nın yapılması ve Çevre Bilgi Sistemi Kayıtlarının oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sektörler
  • Makine
  • Kimya
  • Gıda

 

  • Maden
  • Hizmet
  • Diğer
Çevre Yönetimi

Çözüm Çevre
Hakkında

Çözüm Çevre; firmaların, fabrikaların ve tesislerin Çevre Yönetim süreçlerini uzman kadrosu ile profesyonel bir şekilde yöneten, bakanlık onaylı bir Çevre Danışmanlık firmasıdır.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle Çevre Bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için müşterilerimize değer katmanın yanında gelecek nesillere bir miras bırakmaktır.

Çözüm Çevre
Çevre Danışmanlık
Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz.