İletişim

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atıkların oluştuğu ortamlarda azaltılması, niteliklerine göre ayrıştırılması, toplanarak geçici depolama alanlarına nakledilmesi, geri dönüşüm sürecine kazandırılması, bertaraf edilmesi ve nihayetinde kontrolünün sağlanmasına atık yönetimi adı verilmektedir.

Çevre Bakanlığı ve yerel olarak belediyeler tarafından denetimi yapılan atık yönetimi faaliyetleri çevre açısından önemli olan konulardan birisidir. Endüstri kaynaklı atıklar gerekse tıbbi atıklar, hem çevreye hem de insan sağlığına birincil derecede tehlikeli olarak zarar verebilecek atıklardır. Bu yüzden bakanlık en üstte olacak şekilde yerel yönetimlerin de ortak payda kabul ederek atık yönetimini tamamen bilimsel ve teknik çerçevede ele alması gerekmektedir.

Sektörler
  • Makine
  • Kimya
  • Gıda

 

  • Maden
  • Hizmet
  • Diğer

Ekonomik faaliyetleri sonucu fabrika, tesis ve benzeri işletmelerde meydana gelen katı ve sıvı atıkların belirli bir plan dahilinde, çevreye zarar vermeden tasfiyesi için atık yönetimi uygulaması yapılmaktadır. İşletmeler için yasal bir zorunluluk olan bu uygulamanın yetkin personel tarafından yürütülmesi, hem çalışanların sağlığı hem de üretim sürecinin devamlılığı için en gerekli şartlardan birisidir.

Somut faaliyetler olarak yürütülen bu uygulamanın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanıma açılan dijital atık yönetimi uygulaması da mevcuttur. Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile eş güdümlü şekilde işletilen bu uygulamayla amaçlanan şey atık taşıma faaliyetlerinin devam etmesidir. İşletmeler atık beyan sistemi ve kütle denge sistemine bu uygulama aracılığıyla veri girişi yapacaktır.

2 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 29314 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Atık Yönetimi Yönetmeliği 2018 yılında da geçerliliğini korumaktadır. Endüstriyel tesislerin ilgili kanun ve mevzuatlar gereği Atık Yönetim Planı onayı alarak faaliyetlerine başlaması önem arz etmektedir.

Üretim faaliyetleri sonucunda atık oluşan ve bu atığı belirli bir plan dahilinde tasfiye edecek olan iş kollarının, bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışmalarını tamamlayarak atık yönetim planı oluşturmaları faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından mühimdir. Model Çevre Danışmanlık olarak bizler, size gerekli olan atık yönetim planı onayını ilgili tüm süreçlerde uzman desteği sağlayarak temin ediyoruz. Üstelik bu süreçlerin olabildiğince ergonomik tamamlanması açısından elimizden gelen her şey yapıyoruz.

Çevre Yönetimi

Çözüm Çevre
Hakkında

Çözüm Çevre; firmaların, fabrikaların ve tesislerin Çevre Yönetim süreçlerini uzman kadrosu ile profesyonel bir şekilde yöneten, bakanlık onaylı bir Çevre Danışmanlık firmasıdır.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle Çevre Bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için müşterilerimize değer katmanın yanında gelecek nesillere bir miras bırakmaktır.

Çözüm Çevre
Çevre Danışmanlık
Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz.