Çözüm Çevre

Çevre Danışmanlık Firması

Şirketimiz çevre mevzuatınca belirlenen çevresel yükümlülükleriniz için sürdürülebilir ve faydalı çözümler üreten Çevre İzni, Çevre İzin ve Lisansı, Atık Yönetimi, Sıfır Atık ve Kalite Yönetim Sistemleri konularında uzmanlaşmış ekibiyle hizmetinizdedir.

Çevre danışmanlık Muğla
0 + yıl
Danışmanlık Deneyimi
0 + Adet
Hizmet Verilen Firma
Çözüm Çevre
özüm

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” önemli bir düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Bu yönetmelik, Çevre Denetimi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içermekte olup, yürürlükten kaldırılan maddelerin bu yeni yönetmelik çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır. Temel amacı, Çevre Görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi tutulan kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla çevre görevlisi/görevlileri istihdam etme veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti alma yükümlülüğündedirler.

Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, atıksu deşarjı ve arıtma tesisleri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması gibi konular, çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda, kurumların çevresel uyumluluklarını sağlamak adına profesyonel destek alması önem arz etmektedir.

Çözüm Çevre

Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri:

Çevre danışmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;
1) İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün çalışmasını sağlamakla,
2) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle, yükümlüdür.

Çevre Görevlisi ve
Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formatlar

Çevre Görevlilerinin Tesislerdeki Dosyalarda Bulundurması Gereken Belge ve Bilgiler
1. Tesise/faaliyete yönelik hazırlanan İç Tetkik Raporları,
2. Tesiste/faaliyette aylık olarak yapılan kontrollerde tutulan tutanaklar,
3. Tesis/faaliyet çalışanlarına ve yetkililerine yönelik verilen eğitimlere ait ders notları ve tutanakları,
4. Tesisle/faaliyetle yapılan hizmet alım sözleşmesi.

0 + yıl
Danışmanlık Deneyimi
0 +
Hizmet Verilen Firma
Çözüm Çevre Danışmanlık Firması
Danışmanlık

Hizmetlerimiz

Muğla Çevre danışmanlık firması olarak, çevre mevzuatı kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. . Çevre mevzuatı gereğince denetime tabi tutulan kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla çevre görevlisi/görevlileri istihdam etme veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti alma yükümlülüğündedirler. Ayrıca, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleme sorumluluğuna sahiptirler.

Çevre Yönetimi

Çözüm Çevre
Hakkında

Çözüm Çevre; firmaların, fabrikaların ve tesislerin Çevre Yönetim süreçlerini uzman kadrosu ile profesyonel bir şekilde yöneten, bakanlık onaylı bir Çevre Danışmanlık firmasıdır.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle Çevre Bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için müşterilerimize değer katmanın yanında gelecek nesillere bir miras bırakmaktır.

Çözüm Çevre
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz.